İçeriğe geç

mücevher

Padişahın çok sayıda veziri varmış.Artık kendine bir başvezir seçmek istemiş.Bunun için bütün vezirlerini bir araya toplamış.1. vezirinden elindeki mücevheri kırmasını istemiş.Vezir:
_Padişahım ben o mücevheri kıramam,demiş.Bunun değeri dünyanın yarısı değerindedir.
Padişah diğer vezirlerinden de aynı şeyi istemiş.Hepsi de benzer şeyler söyleyerek mücevheri kıramamış.En sonunda Eyaz adındaki vezirine mücevheri kırmasını söylemiş.Eyaz yerden bulduğu bir taş parçasıyla mücevheri kırmış.Bütün vezirler şaşkına dönmöş.Dünyanın yarısı değerindeki mücevheri nasıl kırarsın, diye azarlamışlar.
_Eyaz:Padişahın sözü benim için bir mücevherden daha önemli değildir,demiş.
_Padişah benim sizden kırmanızı istediğim mücevher sahteydi,demiş ve Eyazı başvezir seçmiş.Mücevherin gerçeğini Eyaz’a vermiş.

Tarih:Çocuk Hikayeleri