KANUNİ Sultan Süleyman

KANUNİ Sultan Süleyman

KANUNİ Sultan Süleyman Koca Yavuz’un oğlu Koca Süleyman’a, yasacı Süleyman’a, gelince; 13 savaşa katılan bu, Belgrat, Rodos, Budin, Tebriz ve Bağdat fâtihine, Mohaç’ın şanlı kahramanına, Barbaros’un, Turgut’un, Sinan’ın ve Bâki’nin pâdişâhına, bu şâir cihan imparatoruna, insan nasıl gafil ve bîçâre der? Bir insanın herhangi bir hareketi, bir iki yüzyıl sonra kötü sonuç verdi diye, o insana gafil demek, gafletten başka nedir? Dâhi denilen nice kimseler vardır ki, 15 yıl sonrasını görememişlerdir. Başka milletler, kendi çocuklarına büyüklük ve kahramanlık örnekleri vermek için gerçekleri değiştirmekten çekinmeyerek, şöy ...

okunmuş 0 yorum yapılmış admin ekledi

Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet

FATİH Bir Rönesans Aydını Fatih Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmed, dindar bir padişah olmakla beraber “her ilim Kur’anda mevcuttur, başka kitaba hacet yoktur” diye müsbet aklı, ilmi ve fenni bir kenara bırakmış değildi. Kur’an ve şeriatın diğer kaynakları, onun indinde, gerçeklerin tek kaynağı değildi. Bilakis çoğu zaman şeriat hükümlerini yetersiz görerek aklın ve mantığın icaplarına göre hareket etmesini bilmişti. Şeriat esaslarına göre zina fiilinin cezası ya falaka veya ölüm olduğu halde o kendi yayınladığı kadar kanunnamelerle, erkeğin zina fiili için para cezası ihdas etmiştir. Gerçi din adamları ona Kur’anın ve şer ...

okunmuş 0 yorum yapılmış admin ekledi

Sultan 4. MURAT

Sultan 4. MURAT

4. MURAT Yavuz’un küçük bir kopyasıdır. O da 14 yaşında pâdişâh olmuştu. 23 yaşında devleti eline aldığı zaman nasıl bir demir adam olduğunu herkese gösterdi. 1636 da Revan’ı, 1630 da Bağdat’ı zapt etti. Osmanlı pâdişâhlarının çoğu gibi o da pehlivandı. Rakı ve tütün içenleri idam ederdi. Fakat rind ve şâirdi. 31 yaşında ölümü devletimiz için acı bir kayıp olmuştur. (Nihal ATSIZ, Tanrıdağ, 10. ve 11. sayı, 10 ve 17 Temmuz 1942) ...

okunmuş 0 yorum yapılmış admin ekledi

Sultan Ikinci Mahmut

Sultan Ikinci Mahmut

Sultan Ikinci Mahmut Osmanlı pâdişâhlarınn en büyüklerindendir. 23 yaşında pâdişâh olmuştu. Tepedelenli Ali gibi edepsizleri ve yeniçeri ocağı gibi bir bozgunculuk yuvasını kahretmesi ve bugünkü Türk ordusunun temelini atması büyüklüğünü gösterir. Bütün teşebbüslerine ve iyi niyetine rağmen birçok felâketlerle karşılaşması, tarihin ve talihin II. Mahmud’a karşı haksızlığıdır. O, batı medeniyetini şuurlu bir surette almak, fakat milliyetimizden hiçbir şey kaybetmemek istiyordu. Türkiye’ye gazeteyi II. Mahmud sokmuştur. Bununla, halkın fikrini açmaktan başka bir gaye gütmüyordu. Yani yaptığı işleri taklit düşüncesiyle değ ...

okunmuş 0 yorum yapılmış admin ekledi

Sultan 2. Abdulhamit

Sultan 2. Abdulhamit

Sultan 2. ABDÜLHAMİT Han Söylendiği ve yazıldığı gibi kötü bir hükümdar değil, aksine büyük ve dahî bir imparatordur. Onun hakkında, henüz, bütün belgeleri gözden geçirerek hazırlanmış tarafsız bir inceleme yapılmamıştır. 1908 Meşrutiyetinden beri “vur abalıya!” kabilinden, aleyhine söyleyip yazmak moda olduğundan, Abdülhamid’in görülmedik derecede fena, kan dökücü bir pâdişâh olduğu inancı uyanmışsa da, bu, tamamen yanlıştır. Sultan Hamid’in fena olduğunu yazanlar, onun düşmanları olan İttihatçılardır. Yâni Abdülhamid’in 33 yıl ayakta tuttuğu imparatorluğu batırıp memleketten kaçanlardır. Abdülhamid, kendini ...

okunmuş 0 yorum yapılmış admin ekledi

Abdulhamit‘in eğitim politikası sırrı

Abdulhamit‘in eğitim politikası sırrı

Abdülhamit’in Türkiye’nin modernleşmesine en büyük katkısı eğitim sistemini olağanüstü derecede genişletmesiydi. Dini eğitim veren mevcut sıbyan okulları (ilkokullar) 1903′te din adamları yerine modern muallim mekteplerinde yetişmiş öğretmenlerin ders verdiği Avrupa tipi okullara dönüştürüldü. 1870′lerde kabaca 200 bin olan öğrenci sayısı 1903′te yaklaşık 850 bine ulaştı. Siyasal açıdan eğitimdeki en anlamlı gelişme orta ve yüksek eğitim düzeyinde gerçekleşti. 1876′da ortaöğretim seviyesindeki rüşdiyelerin sayısı yaklaşık 420 ve mevcudu 20 bin öğrenciydi; 1908′e gelindiğinde bu okulların sayısı 619′a mevcudu 40 bin ö ...

okunmuş 0 yorum yapılmış admin ekledi

FATİH, RODOS ‘u NEDEN FETHEDEMEDİ

FATİH, RODOS ‘u NEDEN FETHEDEMEDİ

Osmanlı Devleti’nin Rodos’a karşı ilk mühim teşebbüsü Fâtih Sultan Mehmed Han zamanına rastlar. Fâtih Sultan Mehmed Han tahta geçtiğinde cülûsunu tebrik için Rodos şövalyeleri elçi yollamışlar ve İstanbul’u fethinden sonra da hediyeler göndererek ticâret andlaşması imzalama isteklerini bildirmişlerdi. Ancak daha sonra papa üçüncü Calixtus’un teşebbüsü ile kurulan hıristiyan ittifakı içinde yer alan Rodos şövalyeleri, Ege denizinde faaliyette bulunan hıristiyan korsanları destekledikleri gibi, Türk kıyılarına taarruzdan ve müslüman halka zulmetmekten geri durmamışlardı. Rodos şövalyelerinin bu taarruzlarına mukabele olmak üzere 1 ...

okunmuş 0 yorum yapılmış admin ekledi

| Hikayem | Hikayeler | CanLi Tv | Radyo Dinle | Ask Sevgi Sözleri |

Hikayem.Org Google.Com.tr uyesi olmakla birlikte Hikaye, hikayem, hikayeler, hikayelerim, benim hikayem, benim hikayelerim, bedava hikayeler, online hikayeler, hikaye oku Sitesidir.
Hikayem.Org Google.Com.tr Aramalari icin, Gercek hikayeler, Asker Hikayeleri, Dini Hikayeler, Ask Hikayeleri, Dost Hikayeleri, Cocuk Hikayeleri, Duygusal Hikayeler ve Komik Hikayeler gibi Aramalar icin Tasarlanmistir.
Sayfanin acilma suresi 1,861 saniye.