Ana sayfa » Osmanli Hikayeleri

Osmanli Hikayeleri

KANUNİ Sultan Süleyman

KANUNİ Sultan Süleyman

Koca Yavuz’un oğlu Koca Süleyman’a, yasacı Süleyman’a, gelince; 13 savaşa katılan bu, Belgrat, Rodos, Budin, Tebriz ve Bağdat fâtihine, Mohaç’ın şanlı kahramanına, Barbaros’un, Turgut’un, Sinan’ın ve Bâki’nin pâdişâhına, bu şâir cihan imparatoruna, insan nasıl gafil ve bîçâre der?Daha fazlasını oku »KANUNİ Sultan Süleyman

Fatih Sultan Mehmet

FATİH

Bir Rönesans Aydını Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmed, dindar bir padişah olmakla beraber “her ilim Kur’anda mevcuttur, başka kitaba hacet yoktur” diye müsbet aklı, ilmi ve fenni bir kenara bırakmış değildi. Daha fazlasını oku »Fatih Sultan Mehmet

Sultan Ikinci Mahmut

Sultan Ikinci Mahmut

Osmanlı pâdişâhlarınn en büyüklerindendir. 23 yaşında pâdişâh olmuştu. Tepedelenli Ali gibi edepsizleri ve yeniçeri ocağı gibi bir bozgunculuk yuvasını kahretmesi ve bugünkü Türk ordusunun temelini atması büyüklüğünü gösterir.Daha fazlasını oku »Sultan Ikinci Mahmut

Sultan 2. Abdulhamit

Sultan 2. ABDÜLHAMİT Han

Söylendiği ve yazıldığı gibi kötü bir hükümdar değil, aksine büyük ve dahî bir imparatordur. Onun hakkında, henüz, bütün belgeleri gözden geçirerek hazırlanmış tarafsız bir inceleme yapılmamıştır. Daha fazlasını oku »Sultan 2. Abdulhamit