İçeriğe geç

Sultan 4. MURAT

4. MURAT

Yavuz’un küçük bir kopyasıdır. O da 14 yaşında pâdişâh olmuştu. 23 yaşında devleti eline aldığı zaman nasıl bir demir adam olduğunu herkese gösterdi. 1636 da Revan’ı, 1630 da Bağdat’ı zapt etti. Osmanlı pâdişâhlarının çoğu gibi o da pehlivandı. Rakı ve tütün içenleri idam ederdi. Fakat rind ve şâirdi. 31 yaşında ölümü devletimiz için acı bir kayıp olmuştur.

(Nihal ATSIZ, Tanrıdağ, 10. ve 11. sayı, 10 ve 17 Temmuz 1942)

Tarih:Osmanli Hikayeleri