İçeriğe geç

Aylar: Ocak 2012

mücevher

Padişahın çok sayıda veziri varmış.Artık kendine bir başvezir seçmek istemiş.Bunun için bütün vezirlerini bir araya toplamış.1. vezirinden elindeki mücevheri kırmasını istemiş.Vezir: